Lightab deltar i årets arkitekturgala på Cirkus

En gala med fantastiska föreläsare, mycket inspiration och kunskapsutbyte. Under Arkitekturgalan 2017 ställer Lightab ut i hållbarhetens tecken och informerar om deras processer för spårbarhet och transparens. Lightabs ambition är att öka medvetenhet om hållbara värdekedjor samt förena hållbara produkter med framtidens arkitektur.