Hållbarhet som naturlig grund i allt vårt arbete

Ethos International

Ethos International genomförde inspektion i juli 2017. Vi på Lightab är ytterst noggranna i vår hållbarhetsprocess som företag, detta inkluderar inspektioner från bland annat Ethos International.

Ethos International är en konsultbyrå specialiserad inom hållbarhet som hjälper företag och organisationer med allt från utveckling av policyer, konkreta verktyg, hållbarhetsrapportering samt 3:e partsinspektioner för att säkerställa att leverantörskrav efterlevs.